Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Åbent brev til Kommunernes Landsforening fra Folkeskoleforældre – Folkeskoleforældre

Kommunernes Landsforening, I svigter vores børn

Som forældre bliver det mere og mere tydeligt, at den aftale, der er blevet lavet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen omkring implementeringen af “den største reform af skolen nogen sinde”, ikke har været god nok.
KL har under forhandlingerne med regeringen ikke sikret sig nok ressourcer til at få heldagsskolen til at hænge sammen. KL har godtaget, at en forøgelse af undervisningstiden med 56%, kunne gennemføres for de samme penge. Undervejs er der udelukkende blevet set på gennemsnitstal og ikke faktiske tal. Kommunerne er meget forskellige, både i elevgrundlag, geografisk og økonomisk. Der er meget stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger pr elev, der er et spænd fra 40.000 til 80.000, som primært dækker over lønkroner. Dette er der ikke blevet udlignet på. Så der er kommuner med dobbelt så mange lærere, som andre steder. Når nu timetallet øges voldsomt, så betyder det, at lærerne nogen steder må løbe meget stærkt, også så stærkt at de bliver syge af det.

I Deadline beskriver Michael Ziegler dette som bølgeskvulp, og sammenligner det med kommunalreformen, der også gav sygdom og uro, men den sammenligning er ikke brugbar. I denne ombæring er der nemlig børn direkte involveret i miséren. De kan ikke vente et par år indtil bølgeskvulpene har lagt sig. Vores børn kan ikke tåle at miste to års ordentlig undervisning, de kan ikke tåle flere år i en kaotisk skole med mange lærerskift og en masse uvished. Allerede nu ser vi tegn på mistrivsel: hovedpine, træthed, skolevægring og tristhed, det kan ikke fortsætte.

Aftalen om folkeskolenreformens implementering er lavet af KL og regeringen. Den aftale skal KL naturligvis stå ved konsekvenserne af. En ringe økonomisk forhandling, skal ikke gøres til et lokalt planlægnings- eller arbejdsmiljøproblem. Et nok så fantastisk arbejdsmiljø, kan ikke trylle flere lærere frem.

Vores børn har brug for, at deres skolegang bliver taget alvorligt, også i implementeringsfasen. KL må genåbne forhandlingerne med regeringen og kræve, at der følger ressourcer med til heldagsskolen, eller at der gives dispensation fra heldagsskolen. Der er kun de to muligheder, hvis vi skal undgå, at vores børn betaler prisen for politikernes ufinansierede tiltag.

Åbent brev til Kommunernes Landsforening fra Folkeskoleforældre