Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Ansvarlig politisk stillingtagen og aktion efterlyses – Folkeskoleforældre

Forældre gøres uretmæssigt ansvarlige for politikere og kommuners manglende evne til at levere ordentlige skoletilbud for børn, der skal inkluderes. Det mener forældreforeningen Folkeskoleforældre, der endnu en gang opfordrer de ansvarlige ministre til at tage deres ansvar og opgave alvorligt. 

Vi kan igen i dag læse, at ADHD foreningen og Landsforeningen Autisme kan melde om flere forældre, der må holde deres børn hjemme pga. udfordringer med inklusion. I nogle tilfælde har dette stået på i over et år. 
”Folkeskoleforældre mener, at det er en meget bekymrende udvikling; både resultaterne af den inklusionspraksis, der eksisterer, og den holdning, de ansvarlige politikere og repræsentanter udviser. Der er nemlig i høj grad tale om ansvarsflugt og en holdning, hvor forældrene gøres ansvarlige for kommuners og skolers manglende evne til at levere ordentlige tilbud,” udtaler bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre Christian Wadskov.

Manglende politisk ansvar
Undervisningsministeren skriver i et svar på Folkeskoleforældres tidligere udsendte åbne brev, ”at vi fra politisk hold har taget de nødvendige skridt til at sikre en forsvarlig inklusion i folkeskolen”, men at der hovedsageligt er tale om ”enkeltsager”. Midlerne til den vellykkede inklusion er ifølge ministeren kompetenceudvikling af lærerne, indførelsen af den længere og mere varierede skoledag med bevægelse, understøttende undervisning og flere pædagoger i undervisningen. Samt ”at de frigivne ressourcer fra de segregerede specialundervisningstilbud bruges til at styrke den almindelige undervisning.” 

”Desværre er virkeligheden bare en anden ude på skolerne. Og eftersom ingen vil tage ansvaret, lades både de børn, der burde inkluderes og de øvrige børn, fuldstændigt i stikken,” fortsætter Christian Wadskov fra Folkeskoleforældre. 

Kommunerne mener, modsat ADHD-foreningen, Autismeforeningen og Folkeskoleforældre, at det går godt med inklusionen. Martin Damm fra KL konkluderer fx ud fra egne undersøgelser, at inklusionen går godt. Han afviser DLF’s undersøgelse – hvor 84% af lærerne giver udtryk for, at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud, de har krav på – og kalder lærernes faglige vurderinger for et udtryk for utilfredshed med arbejdstidsloven

Borgmestrene i kommunerne giver oven i købet udtryk for, at de er klar til mere inklusion end de 96%, lovgivningen lægger op til. Borgmesteren i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, går så vidt som til at at udtale: “Men jeg tror også, at forældre ser udfordringen som større, end den er.”
Samme type udtalelse kan vi idag se fra formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Eik Møller, der gør opmærksom på, at “forældre, der vælger at holde deres børn væk fra skolen,
skal huske på, at de har ansvaret for børnenes læring.”

Masser af ”enkeltsager”
Landsforeningen Autisme har tidligere fortalt, at deres medlemmer oplever trusler og pålæg for at få børnene til at møde op i skolen. Og der er langt fra tale om enkeltsager. Antallet af “enkeltsager” – de sager politikerne ikke vil tage stilling til – er af et sådant omfang, at der fx i løbet af 2 døgn i en simpel facebooktråd kan opsamles over 150 eksempler fordelt på kommunerne.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, udtaler i forbindelse med de 75 mill., der er bevilget til inklusion: “Nogle af de penge, der ellers skulle gå til inklusion i folkeskolen, er forsvundet. Der har været nogle landevejsrøvere forbi, som har puttet dem i lommen. Vi har både brug for nogle, der kan hjælpe lærere og skoleledere med at se på, hvordan man kan arbejde inkluderende, og vi har brug for flere ressourcer – altså at ansætte nogle, der er
specialuddannede, som kan understøtte lærerne og hjælpe med at undervise børn, der eksempelvis er autister, døve eller blinde.”
I samme forbindelse udtaler Per Fibæk Laursen, professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet “Der burde være tale om mange flere penge. Inklusionsopgaven er en kæmpestor udfordring”.

Folkeskoleforældre mener, at det er udtryk for et omfattende landspolitisk og kommunalt svigt, at man i stedet for at tage sin opgave med inklusion alvorligt forsøger at placere ansvaret hos forældrene. Der er behov for, at de ansvarlige ministre tager deres ansvar og opgave alvorligt.
Der er behov for, at politikerne kommer i arbejdstøjet.

For yderligere kommentarer kontakt Christian Wadskov, bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre: christian.wadskov@folkeskoleforaeldre.dk eller tlf: 24841808

Ansvarlig politisk stillingtagen og aktion efterlyses