Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Børnenes fritidstilbud skal ikke forringes pga. skolereform – Folkeskoleforældre


En ny undersøgelse fra BUPL viser, at 7 ud af 10 pædagoger oplever
kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformens indførelse. Foreningen Folkeskoleforældre finder dette stærkt bekymrende. Vi overlader hver dag trygt vores børn i pædagogernes hænder. Når de nu peger på forringelser, må vi som forældre reagere.

Tidligere på måneden kunne BUPL offentliggøre en undersøgelse, hvoraf det fremgik, at knap en tredjedel af pædagogerne ikke deltager i planlægningen og evalueringen af undervisningen. Det fremgik endvidere, at 4 ud af 10 pædagoger ikke har indflydelse på deres arbejdsopgaver eller arbejdstid, samt at 6 ud af 10 har utilstrækkelig tid til at forberede den undervisning, de – som en konsekvens af reformen – står alene om at udføre.

Folkeskoleforældres næstformand, Charlotte Birk Bruun, finder det i forvejen yderst uhensigtsmæssig, når et af de tiltag, der er blevet fremlagt som et væsentligt argument for reformen – helhedstankegangen – har betydet, at pædagogerne nu skal udføre skoleopgaver. Opgaver, som de ikke er uddannet til, og som de udfører uden at have haft indflydelse på eller forberedelsestid til.

“Når det nu også viser sig, at pædagogerne også oplever kvalitetsforringelser på deres eget kompetenceområde som følge af den stigende tid i skolen, er der tale om en bekymrende udvikling,” fortæller Charlotte Birk Bruun.

Det er en væsentligt forandring både for børn og voksne at skulle fungere i den nye dobbeltrolle. Sammenblandingen af skole og fritid skaber forvirrende relationer. Det ene sted er Ole underviser med fagligt ansvar – det andet sted er han træværksteds-pædagog. Det ‘andet’ og det frirum, som mange børn har nydt godt af i fritidstilbuddet, tager skade, når ‘læreren’ er begge steder. Vi har altså nu en situation, hvor pædagogerne på den ene side i skolen skal udføre skolemæssige opgaver uden at have indflydelse på dem, og på den anden side være børnenes pædagoger i et fritidstilbud, hvor det opleves at kvaliteten forringes af de mange timer, skolen lægger beslag på.

“Det er en uheldig udvikling hvis pædagogerne nu reduceres til at varetage en pasningsopgave i skolerne uden for eget område og underlagt skolens præmisser, samtidig med at fritidstilbuddene også i højere grad opleves som opbevaring,” mener Folkeskoleforældres næstformand Charlotte Birk Bruun.

Folkeskoleforældre får tilbagemeldinger fra mange forældre om, at fritidstilbuddet er noget, der begynder at blive valgt fra. Det bekræfter de seneste Bupl tal også. Halvdelen af de adspurgte SFO-ledere melder om faldende indskrivning. Det er en tendens, der nødig skal forstærkes.
Vi anbefaler derfor, at pædagogernes kompetencer og ressourcer primært skal sættes i spil i børnenes fritidstilbud. Vi bakker dog stadig op omkring skole-pædagogernes rolle som lærerens samarbejdspartnere i undervisningen.

“Heldagsskolen skal ikke betyde forringelser af fritidsdelen. Pædagogerne i børnenes fritidstilbud skal have tid og mulighed for at skabe et pædagogisk rum, hvor vores børn kan udfolde sig i fri leg med kammerater på tværs af alder og klasser. Det økonomiske råderum kan man skabe ved at give mulighed for dispensation fra reglerne om skoleuger på 28, 30 og 32 timer. En stor del af disse timer er nemlig understøttende undervisning, som dækkes af pædagoger. I stedet kan man sikre det faglige minimumstimetal på 19, 23 og 24 timer og tilbageføre pædagogernes timer til fritidstilbuddet. Folkeskoleforældre mener, at det er essentielt for vores børn, at fritidstilbuddet er af samme høje kvalitet, som det var før reformen,” mener Charlotte Birk Bruun og Folkeskoleforældre.

Charlotte Birk Bruun kan kontaktes for yderligere kommentarer på:
mail: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk – tlf: 22724054

Link til Bupl-undersøgelsens resultater: http://www.bupl.dk/presse/pressemeddelelser/paedagoger_vores_fritidstilbud_udhules?opendocument

og http://www.dr.dk/nyheder/indland/2014/11/19/1119060840.htm

 

Børnenes fritidstilbud skal ikke forringes pga. skolereform