Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Elevrødder eller visionsagenter? – Folkeskoleforældre

Elevrepræsentanter skal repræsentere eleverne, ikke skolebestyrelsen, kommunen eller undervisningsministeriet. Børn skal ikke agitere politisk for andre sager end deres egne. Der ses en tendens til, at elevrådsrepræsentanterne bruges til at sælge budskaber om skolereformen og diverse politiske tiltag på området. Senest har vi set, hvordan Aalborg kommune har benyttet sig af elevrådsrepræsentanterne til at reklamere for kommunens nye tiltag på skoleområdet.

Aalborg kommune har sammen med elevrådsrepræsentanter arrangeret en flashmob på alle kommunens skoler på én gang. I en video (1), der er delt på facebook af kommunen, ser man hujende og skrigende børn, der løber ned af gangene, og som ender med at stå på en større plads og taktfast råbe “vi skaber fremtidens skole”, mens de fistpumper. Ud over de ubehagelige associationer til totalitære regimer, så bekymrer det os, at man benytter elevrepræsentanter til at formidle en kommunal skolestrategi. Aalborg kommune har tildelt elevrådsrepræsentanterne en rolle som visionsagenter: “Agenterne skal engagere skolens elever i visionsarbejdet og sørge for, at det bliver drøftet i elevrådet. Visionsagenterne skal desuden skabe opmærksomhed om visionsprocessen ved forskellige events. Det er også visionsagenterne, der er værter, når skolen inviterer lokale interessenter indenfor på åben-skole-arrangementer.” (2) Denne ‘agentvirksomhed’ finder vi, er etisk ude på et skråplan og meget langt fra det, der ligger i rollen som elevrepræsentant.

Aalborg kommune er ikke alene om at bruge elever til at formidle en strategi. Vores undervisningsminister og foreningen Danske skoleelever (DSE) gør det samme. DSE tilbyder at kommunerne kan indgå i et partnerskab med dem, hvor målet er “at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden bliver aktive og engagerede samfundsborgere”. Disse aktive og engagerede elever beskrives som “en stor ressource for den enkelte skole og for kommunen. De bidrager til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement og er med til at styrke elevernes indlæringsmuligheder.” I vores øjne kommer partnerskabet til at handle om, at eleverne skal aktiveres og engageres, så de kan være med til at sikre, at skolen løber af stablen, således som kommunen og regeringen finder det bedst. Det er således ikke elevernes egne interesser, der dyrkes, men statens.
DSE har ligeledes for nyligt udgivet en video, som med nuttede børn formidler et budskab om reformens lyksageligheder. Skolereformen er en politisk vedtaget lov, som det giver god mening at DSE fortæller om, men der bør fortælles i en værdineutral tone. DSE repræsenterer et bredt elevgrundlag og dermed også en god del med en holdning, der er negativ over for reformen. De kritiske elevers holdning bør der naturligvis gives rum til, hvis der er tale om en forening, som ligeledes repræsenterer dem.

Undervisningsministeren har flere gange skrevet kronikker sammen med DSEs formand, hvor de sammen hylder den nye folkeskolelov. Her benyttes retorik såsom ‘elevernes skolereform’, ‘eleverne skal udvikle stolthed og engagement’ og ‘reformen er en gave til eleverne’ (5). En retorik, der gør DSE’s formand til en fortaler for reformen og dermed også som en, der skal ‘sælge’ reformen til eleverne. Dermed bliver DSEs formand faktisk til en, der repræsenterer en lovgivning, og ikke en, der repræsenterer en nuanceret medlemsskare.

Som forældre er ovenstående naturligvis ikke noget vi kan stå inde for. Børn skal ikke bruges til at agitere for hverken kommunale strategier eller statslig lovgivning, ligesom de ikke skal sørge for at styrke elevers indlæringsmuligheder eller samfundsengagement. Ej heller skal de agitere for fx Foreningen Folkeskoleforældres sag. Børn skal agitere for egne synspunkter og holdninger, og de skal tilbydes et miljø, der giver gode indlæringsmuligheder og giver rum til engagement.

Hvis vi skal understøtte reelle demokratiske processer ude i skolernes elevråd, skal ønsker, holdninger, tiltag, opbakning, kritik og forandring initieres af eleverne selv samt få sin betydning og gennemslagskraft fra eleverne via elevråd ude på skoler og kommuner.

1) http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=lVoC2S1GjwY

2) http://fremtidensfolkeskole.aalborg.dk/visionsagenter

3) http://www.skoleelever.dk/index.php/kurser-aktiviteter/kommuner/elevvenlig-kommune

4) http://vimeo.com/108445359

5) http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren/Indlaeg-i-dagspressen/140118-Elevernes-skolereform

Elevrødder eller visionsagenter?