Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Er elever og forældre reelt glade for skolereformen? – Folkeskoleforældre

“Eleverne og forældrene er glade for skolereformen”, hedder det i medierne for tiden,
men er det den rette konklusion? I Foreningen Folkeskoleforældre kan vi ikke genkende det billede fra vores knap 1000 medlemmers tilbagemeldinger.

Det handler om børn - ikke om statistikkerVores medlemmer fortæller bl.a. om dårligere trivsel for vores børn.  Vi hører fx om flere fraværsdage blandt eleverne, som blandt andet skyldes træthed og hovedpine, hvilket er en stærk indikator på, at noget er galt. Vi hører om fravalg af fritidsinteresser, om øgede lektier, om mange vikartimer, og vi hører om at eleverne får mindre motion i løbet af dagen pga. mindre tid i SFO’en.

Vi er bekymrede for, at dette ikke bliver hørt, når medier og organisationer fremlægger en intern temperaturmåling, som en troværdig undersøgelse, der viser, at forældre og elever generelt mener, at folkeskolereformen er en succes.

Vedr. elevundersøgelsen
Men hvorfor den positive udmelding i medierne, hvad er baggrunden? Umiddelbart bygger historien om de glade elever sig på tilbagemelding fra elever på 276 skoler. Men når man ser på selve materialet fra Danske skoleelever (DSE), så tegner der sig et noget andet billede. Det drejer sig nemlig om svar fra blot 174 elever og altså ikke elever fra 276 folkeskoler.

Ydermere handlede spørgsmålet til de 174 elevrødder ikke om, hvorvidt de var glade for reformen her efter 100 dage, men derimod om de adspurgte mente at: “Folkeskolereformen vil gøre skolen bedre for eleverne”. Ud af de 174 elevrødder er 100 enige eller meget enige i det udsagn. Mens 74 elevrødder svarer hverken/eller, uenig eller meget uenig.

Spørgsmålene er oven i købet stillet i en situation, som betyder, at de ikke er statistisk valide på nogen måde. De 100 positive elever, har forud for interviewet deltaget i en kampagne, hvor de er blevet informeret omkring folkeskolereformen af medlemmer fra DSE. En kampagne som hedder “Vores nye skole”, og som er støttet af undervisningsministeriet med én million kroner.

Vi mener ikke det er noget, der kan give anledning til at drage konklusionen “eleverne er glade for skolereformen”:
1. Så har de faktisk ikke svaret på, om de er glade for skolereformen
2. Så er de alt for få til at være repræsentative
3. Så er de bliver spurgt i en sammenhæng, hvor de kan være blevet farvet og påvirket

Men det er alene på det grundlag, at flere medier og undervisningsministeren konkluderer, at eleverne er glade efter 100 dage med reformen.

Vedr. undersøgelsen blandt skolebestyrelsesmedlemmer
TV2 er nu tillige kommet med en udmelding om, at forældrene også er glade for skolereformen. Denne udmelding hviler på endnu ikke offentliggjort undersøgelse foretaget af Skole og Forældre blandt skolebestyrelsesmedlemmmer.
Konklusionerne fra undersøgelsen vil dog ikke kunne fortælle at forældre er glade for reformen, da den jo netop er foretaget blandtbestyrelsesmedlemmer, som selv er en del af ledelsen på skolerne, så hvis de kritiserer hvordan reformen fungerer på deres egen skole, kritiserer de jo reelt bestyrelsens arbejde – derfor kan deres holdning være farvet af dette.

Herudover kan en tilfredshed med skolereformen, der i undersøgelsen tilsyneladende kun ligger mellem 39-59% faktisk ikke sidestilles med, at “forældrene er glade for reformen”! I bedste fald vil man kunne uddrage, at godt halvdelen af skolebestyrelsesmedlemmerne er tilfredse.

I foreningen Folkeskoleforældre mener vi ikke, at udmeldingerne fra DSE og Skole og Forældre giver et korrekt billede af virkeligheden på mange skoler lige nu.

Derfor er vores opfordring, at journalister og interessenter fremadrettet går kritisk til værks over for alle partsindlæg og udmeldinger således, at vi får en debat, der tager udgangspunkt i virkeligheden.
Foreningen Folkeskoleforældre har også igangsat en medlemsundersøgelse blandt vores medlemmer, og den håber vi, kan være med til at nuancere debatten.

For flere oplysninger, kontakt Folkeskoleforældres næstformand Charlotte Birk Bruun: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk eller tlf: 22724054

Er elever og forældre reelt glade for skolereformen?