Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Fagligheden i skolen skal sikres – Folkeskoleforældre

Antallet af timelønnede vikarer i folkeskolen er steget med 52 procent på blot et år. Kun hver 10. vikar har en læreruddannelse. Samtidig oplever folkeskolen lærerflugt. Denne udvikling er med til at forringe faglighedenFolkeskoleforældre opfordrer derfor til, at minimumstimetallet i de faglige timer sikres — konkret ved at give dispensation for skoleuger på 28, 30 og 32 timer.

”Vi er nødt til at have sikret en ordentlig faglig undervisning for vores børn. Det kan man fx ved at give mulighed for dispensation af reglerne om skoleuger på 28, 30 og 32 timer. I stedet kan man så sikre sig, at det faglige minimumstimetal på 19, 23 og 24 timer bliver overholdt. Så kan skoler og kommuner selv vurdere, hvor mange ressourcer der kan afsættes til pauser, yderligere faglig undervisning og understøttende undervisning. Ordentlig faglig undervisning bør være første prioritet, ” forklarer Charlotte Birk Bruun.

Vi ved fra udtalelser fra Mads Lebech, tidligere chefforhandler for KL, at optakten til reformen og lærernes ændrede arbejdstidsregler var en kalkule fra KL hvor man forventer en helingstid på 8-10 år, altså ikke bare startvanskeligheder som vi ser dem nu. Men lige nu går det alvorligt ud over vores børn, deres faglighed og trivsel i skolen. Det er ikke godt nok og der bør derfor reageres prompte!

Der er hastet en underfinansieret, udokumenteret og en ”den største reform i nyere tid” igennem uden at udvise rettidig omhu og omtanke. Derfor oplever vi alle de problemer i forbindelse med reformens implementering, og de problemer påvirker direkte folkeskolens kerneområde og hovedformål: at bibringe faglige kompetencer og gennemføre en forsvarlig faglig undervisning.

Derfor gentager vi nu fra folkeskoleforældre vores opfordring til at det faglige minimumstal sikres med et faguddannet personale. 

For yderligere information kontakt:
Næstformand i Folkeskoleforældre Charlotte Birk Bruun: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk – tlf: 22724054
eller Bestyrelsesmedlem Thomas Høi: thomas.hoi@folkeskoleforaeldre.dk – tlf: 61996921

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/12/04/124257.htm
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/l%C3%A6rerlockout-er-forberedt-siden-2007

 

Fagligheden i skolen skal sikres