Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Fakta om folkeskolen: Skolelivet gør ondt – Folkeskoleforældre

Udvikling ondt i maven

Det startede allerede i løbet af sidste skoleår. Langsomt har bølgen vokset sig større og større. Forældre, der henvendte sig til foreningen Folkeskoleforældre med fortællinger om børn der var udmattede, havde hovedpine, mavepine og droppede tidligere fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Bølgen af henvendelser er siden sommerferien vokset og vokset i en sådan grad, at den nærmere må siges at være en tsunami.

Der har været mange indlæg på sociale medier, læserbreve i aviser og henvendelser direkte til Undervisningsministeriet, politikere, forvaltninger og ledere fra fortvivlede og bekymrede forældre. Man skulle derfor tro, at børnelægen Karen Tilmas kronik i Politiken den 5. oktober ville få igangsat en lødig debat om den virkelighed, der hersker i dagens folkeskole. Men vi oplever tværtimod, at problemet affejes som ”sludder”, som lokale problemer, som få elever, som et spørgsmål om inklusionselever og ikke som den alvorlige og landsdækkende problematik, som det er.

Senest med Poul Aarøe Pedersen, der havde en leder i Politiken den 11. oktober 2015 med titlen ”Reform har gjort skolen til skydeskive for alle” med underrubrikken ”Kritikken af reformen skal konkretiseres og saliggøres”.

Han lagde ud med:
”Når man mangler fast grund under fødderne, er det altid rart at kunne læne sig op ad nogle solide fakta. Det var der formentlig en forælder eller to, der følte et stærkt behov for, da de forleden kunne læse, at »børn bliver syge af at gå i skole«. For hvabehar, det var de da ikke klar over? Det var en børnelæge, der leverede budskabet i en Kronik, som efterfølgende blev ugens mest læste indlæg. Her på avisen tog vi budskabet alvorligt og ringede rundt til andre læger og fagorganisationer for at høre, om de kunne genkende billedet. Det kunne de ikke”.

Hvilke læger og fagorganisationer har Poul Aarøe Pedersen og redaktionen kontaktet? Man kan næsten forledes til at tro, at Poul Aarøe Pedersen og redaktionen har overset eller ignoreret flere indlæg i debatten den seneste tid. For der har BESTEMT været udtalelser fra andre læger og fagorganisationer, der støtter Karen Tilmas observationer. Vi kan nævne:

Man kunne også have kontaktet foreningen Folkeskoleforældre, der har over 1.500 medlemmer og over 7.500 medlemmer på Facebookgruppen ”Forældre imod den nye folkeskolereform” – en platform der indeholder et stigende antal historier om børn i mistrivsel og sygdom.

Poul Aarøe Pedersen fortsætter:
”I årsrapporten om elevernes trivsel kunne man heller ikke spore forandringer fra før reformen”.

Vi undrer os over en sådan udtalelse, idet trivselsmålingen fra Undervisningsministeriet er den første af sin art.

Et citat fra rapporten:
”Da der i 2015 er tale om en baselinemåling, foreligger der ikke resultater fra tidligere undersøgelser, som de aktuelle resultater kan holdes op imod. Det vil med den årlige nationale trivselsmåling blive muligt fremover at følge udviklingen på klasse-, skole- og kommuneniveau samt nationalt.”

Hvordan kan han så udtale sig, som han gør? Poul Aarøe Pedersen afslutter sin leder med: ”Men hvis man skal kunne have en konstruktiv debat om udviklingen af folkeskolen, kræver det, at kritikken bliver konkret og saglig. Ellers bliver det bare mobning af skolen – og det kan hverken elever eller lærere være tjent med.”

Hvad mener Poul Aarøe Pedersen med det? Er kronikken af Karen Tilma, samt udtalelser fra formand for Danske Børnelægers Organisation i Danmark, Morten Gervil, Næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, Birgitte Larsen, formand for Stressforeningen og skolepsykolog og børnelæge Lisbeth Lenchler-Hübertz ikke nok?

Hvis kritikken ikke var nok, kunne Poul Aarøe Pedersen og Politiken have undersøgt målingen fra Undervisningsministeriet 2015 nærmere. De kunne også undersøge målinger fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), som har udgivet undersøgelser helt indtil 2015. Det er vel, hvad man må forvente fra en journalist og en avis, der udtaler sig så skråsikkert om en sag! Siden dette ikke er sket, har foreningen Folkeskoleforældre analyseret målingen fra Undervisningsministeriet 2015 (UVM 2015) og målinger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) for at skaffe konkrete og saglige bidrag til debatten:

Følelsen af at være træt, sur eller ked af det:
En væsentlig indikator for elevers trivsel kan måles på udsagn om, hvorvidt de føler sig sure, kede af det eller trætte.

Desværre optræder disse spørgsmål ikke i UVM 2015. Vi kan se, at spørgsmålene optræder i DCUM’s målinger, og vi kan undre os over, at disse spørgsmål ikke er medtaget i UVM’s målinger. Der foreligger en risiko: Hvis noget ikke måles, findes det ikke!

Vi har derfor analyseret på DCUM 2015, sammenholdt med elevtal fordelt på klassetrin i grundskolen, og konstaterer følgende:

Andel elever, der føler sig trætte tit/altid:

  • 18,9% elever i 0-3. klasse – dette svarer til 42.685 elever
  • 20% elever i 4-6. klasse – dette svarer til 33.026 elever
  • 39,3% elever i 7-10. klasse – dette svarer til 65.866 elever

Dette svarer samlet til, at 141.577 elever tit/altid er trætte

Surhed:

  • Samlet set er 17.795 elever tit/altid sure

Er ked af det:

  • Samlet set er 20.051 elever tit/altid kede af det

En sammenligning mellem DCUM 2014 og DCUM 2015 viser, at elever i 4-6. og 7-10. kl. oplever større træthed, surhed og er mere kede af det. Dette ses i form af stigninger fra 1 – 4 procentpoint. Der ses altså en negativ udvikling fra 2014 til 2015.

Ondt i hovedet og maven ifølge UVM 2015:
En anden væsentlig indikator for trivsel er fysiske symptomer, som ondt i hovedet og maven. Hvis man analyserer UVM 2015, sammenholdt med elevtal fordelt på klassetrin i grundskolen, kan følgende konstateres:

Andel elever, der tit/meget tid har ondt i hovedet er:

  • 18.078 for elever i 0-3. klasse
  • 56.788 for elever i 4-9. klasse

Dette svarer samlet til, at 74.866 elever tit/meget tit har ondt i hovedet

Andel elever, der tit/meget tid har ondt i maven er:

  • 13.560 for elever i 0-3. klasse
  • 26.634 for elever i 4-9. klasse

Dette svarer samlet til, at 40.194 elever tit/meget tit har ondt i maven

Analyse af DCUM’s målinger historisk:
For at kunne vurdere målinger, skal det statistiske grundlag være ensartet. Hvis man ser på målinger fra DCUM 2015, 2014, 2012, 2011, 2010 og 2009, sker der flere ændringer – der laves både omformuleringer af spørgsmål, svarmuligheder og opdeling fra 0-3, 4-6 og 7-10. klasse til 0-3 og 7-9. klasse. Man kan derfor ikke direkte gå ind og sammenligne målinger på enkelte faktorer og svarmuligheder, eksempelvis ”har du tit ondt i maven”.

Men ved at fokusere på 0-3. klasse som hele tiden har været fastlagt, samt medtage svarmulighed ”nogle gange” kan vi samlet se på bevægelsen af ondt i maven for elever i 0-3. klasse fra 2011 og frem.

Andel af elever i 0-3. klasse med ondt i maven tit/nogle gange fra 2009 til 2015:
Fra 46% i 2009 til 65% i 2015 – hvilket svarer til en stigning på 51%

Hvis man laver en graf for udviklingen af mavepine for 0-3. klasserne, ses en kraftig stigning fra 2012/2013 og frem. Se graf oven for. Året 2013 udkom ingen målinger, der er derfor indtegnet en tendenslinje. Bemærk, hvis vi overfører andelen på 65% af elever i 0-3. klasse der har ondt i maven nogle gange/tit, svarer det til 146.800 elever!

Konklusion: Skolelivet gør ondt for mange danske skoleelever
Vi er noget skuffede over, at tidligere undervisningsminister Christine Antorini affejer forældres, lægers og andres bekymring over den stigende mistrivsel med det nedsættende ”sludder” på Twitter. Vi er også skuffede over, at Poul Aarøe Pedersen på Politiken og andre aktører ikke anerkender den virkelighed elever, forældre og lærere oplever i folkeskolen.

For, med 141.577 elever der føler sig trætte tit/altid, med tusindvis af elever der kæmper med at være kede af det og føle sig sure, 74.866 der tit har hovedpine og hele 65%, svarende til 146.800 elever der har ondt i maven nogle gange eller tit, er der grund til at tage problematikken alvorligt!

 

Kilder:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2870733/danske-boern-bliver-syge-af-at-gaa-i-skole/ http://politiken.dk/debat/ledere/ECE2880869/reform-har-gjort-skolen-til-skydeskive-for-alle/
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Juni/150617%20Notat%20Resultater%20fra%20trivselsmaalingen%20med%20tabeller%202015_FINAL.pdf http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-10-07-mor-til-niaarige-magnus-min-soen-har-faaet-stress-af-skolereformen
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-10-06-kontakt-tv-2-har-dit-barn-et-af-disse-10-tegn-paa-stress
http://www.bt.dk/danmark/stressforening-advarer-skolereformen-er-vanvittig-for-boern http://dcum.dk/sites/default/files/filer/dokumenter/undervisningsmiljoe/undersoegelser/termometerrapport_2014-15.pdf http://dcum.dk/sites/default/files/filer/dokumenter/undervisningsmiljoe/undersoegelser/elevernes_syn_paa_um_2013_2014.pdf http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx
http://folkeskoleforaeldre.dk/
https://www.facebook.com/groups/501250243260397/?fref=ts

Highligts fra ovenstående er dd. sendt som en pressemeddelelse til større danske medier.
Vi venter spændte på deres reaktion…

 

Fakta om folkeskolen: Skolelivet gør ondt