Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Foruroligende undersøgelse fra Folkeskoleforældre – Folkeskoleforældre

Børn FolkeskoleforældreEn dugfrisk undersøgelse fra foreningen Folkeskoleforældre om forældres oplevelse af deres børns skolegang november 2015 viser foruroligende resultater blandt andet omkring ringere trivsel, fravær for børn og lærere, vikardækning og inklusion.

Undersøgelsen er besvaret af forældre til 1.000 folkeskoleelever fra hele landet og afdækker en række markant negative tendenser, som undersøgelser fra sidste skoleår ikke har vist:
Hele 69% af forældrene oplever ifølge undersøgelsen dårligere trivsel for deres barn efter sommerferien 2015. 61% af forældrene oplever desuden, at deres børn i mindre omfang end året før deltager i fritidsaktiviteter. Og det, der skulle være ”kompensationen” herfor, bevægelse og samarbejde med lokalområde og foreninger, ser forældre og børn ikke meget til: 61% oplever, at der ikke er mere bevægelse og 69% oplever, at deres barns skole ikke har fået et øget samarbejde med lokalområdet.
Næsten 70% af forældrene oplever desuden øget sygdom blandt deres børns lærere og tilsvarende mangelfuld vikardækning.
Hele 81% oplever, at klassekammerat/-er med særlige behov i deres barns klasse ikke får den nødvendige hjælp i skolen.

”I Folkeskoleforældre er vi bekymrede over status, men vi er ikke overraskede, for vi har løbende hørt mange bekymrende beretninger fra vores godt 1.600 medlemmer. Men undersøgelsen understreger, at virkeligheden for en stor gruppe menige forældres børn er dårligere trivsel og dårligere skolegang. Den virkelighed er politikerne nødt til at tage alvorligt,” udtaler Cecilia Lucia Fava, formand for Folkeskoleforældre, der har over 1.600 medlemmer.

I Folkeskoleforældre anerkender man, at der i foråret er udarbejdet en trivselsmåling blandt elever, der ikke har vist helt så markante udsving, som denne undersøgelses besvarelser viser. Men den trivselsundersøgelse er udført før folkeskolereformen var fuldt ud implementeret med obligatorisk lektiecafé, og det har ifølge Folkeskoleforældres formand en betydning:
”Sidste skoleår kunne de børn, som havde svært ved at magte en skoledag til kl. 15 eller 16 jo undlade at gå i lektiecafé og i stedet tage tidligere hjem eller i SFO. Det kan de ikke i indeværende skoleår. Og når skoledagene mange steder bare er blevet længere uden mere bevægelse og alt det andet, der skulle være ‘spændende og anderledes’, er det jo ikke så mærkeligt, at børnene reagerer. Desuden er der desværre bunkevis af eksempler på skema’er, der langt overskrider intentionen om skoledage til kl. hhv. 14, 14.30 og 15,” siger Cecilia Lucia Fava.

Folkeskoleforældres undersøgelse er foretaget blandt medlemmerne af foreningen samt via sociale medier og kan derfor ikke siges at være 100% repræsentativ for alle forældre. Lige som fx skolebestyrelsernes forening Skole og Forældres undersøgelser, der ofte foretages blandt skolebestyrelsesmedlemmer heller ikke kan siges at være 100% repræsentative for forældre – selv om de af medier tit bruges sådan.
”Men vores undersøgelse kan alligevel give et godt indblik i, hvordan en stor gruppe forældre oplever virkeligheden for deres børn. En skræmmende virkelighed, som de ansvarlige politikere, KL og forvaltninger bør anerkende og handle på. Som minimum i form af uvildige undersøgelser af problemernes omfang eller akutte lempelser af timetal og økonomi til kvalitetsundervisning, reel vikardækning og inklusion – vi ser fx at mange kommuner i det kommende skoleår har tænkt sig at spare yderligere på skoleområdet,” siger folkeskoleforældres formand, Cecilia Lucia fava.

Folkeskoleforældre opfordrer desuden til at skoler og kommuner gør endnu mere brug af skolereformens mulighed for at omlægge noget af undervisningen til to-lærerordning.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt:
Formand for Folkeskoleforældre, Cecilia Lucia Fava: cecilia.lucia.fava@folkeskoleforaeldre.dk — tlf: 26290056
Næstformand i Folkeskoleforældre, Anette Lind: anette.lind@folkeskoleforaeldre.dk – tlf: 27 11 48 08

Undersøgelsen i sin helhed kan hentes her, eller nedenfor:

hent-folkeskoleforaeldres-undersoegelse2015


Sammendrag af resultaterne fra Folkeskoleforældres undersøgelse nov. 2015:

Eksempler fra undersøgelsen viser flere negative tendenser:
Om trivsel og fravær:
49% af forældrene oplever, at deres barns fravær er større i forhold til året før
60% fravær skyldtes træthed/uoplagthed og lignende (inklusive ”hviledage”) inden for det sidste år
68% af forældrene oplever, at deres barns trivsel er dårligere efter sommerferien 2015 i forhold til året før.

Om fritid:
61% oplever et mindre omfang af fritidsaktiviteter i forhold til året før
48% forventer et mindre omfang af fritidsaktiviteter i forhold til året før
65% oplever et mindre omfang af fritidsjob i forhold til året før

Om bevægelse og lektier:
61% oplever der ikke er mere bevægelse
53% oplever at bevægelse ikke er relateret til undervisningen
43% oplever at der er mindre mængde frikvarter
32% oplever en større lektiemængde
17% oplever der er flere lektier og afleveringer med skriftlig feedback

Om inklusion:
69% oplever, deres barn ikke får nødvendig støtte og ressourcer i skolen
81% oplever, at klassekammerat/er med særlige behov i deres barns klasse ikke får den nødvendige hjælp i skolen,

Om sygdom og fravær hos lærere:
66% oplever mere sygdom hos deres barns lærere
67% ikke oplever tilfredsstillende vikardækning og faglige aktiviteter ved sygdom eller fravær hos sit barns lærere

Om åben skole:
43% oplever deres barn sjældnere på kommer på ture
69% oplever deres barns skole ikke har fået et øget samarbejde med lokalområdet
Om tilfredshed med folkeskolereformen:
62% er meget utilfredse, 28% utilfredse, 5% uændret, 3% tilfredse og 2% meget tilfredse med de ændringer, som folkeskolereformen har medført for deres barn.

Eksempler på citater fra forældres supplerende kommentarer i undersøgelsen:
Om trivsel og fravær:
” Vi oplever at vores søn næsten dagligt klager over mavepine og jævnligt også hovedpine, hvilket han ikke har gjort tidligere.”
” Vores barn er udmattet efter skoledagen, der er som regel ikke overskud til legeaftaler eller klub. Ofte er der heller ikke overskud i weekenden til legeaftaler, da de bliver brugt på at komme sig over de alt for lange skoledage.”
” Han er megatræt efter så lange dage og skal hjem og lave lektier oven i!!”
” Han har generelt trivedes dårligere siden skoleårets start, og han har ellers altid været glad for at gå i skole før.”
” Han holder ud i skolen, men klasker helt sammen hjemme”
” Pga forlænget skoledag og mange lektier (pres og stres og til tårer)”

Om fritidsaktiviteter og fritidsjob:
”Hun har slet ikke lyst til at lave noget når hun kommer hjem fra skolen”
”Startede op på fodbold men er for træt så han stoppede”
” Efterspørger ikke legeaftaler længere. Vil bare hjem og slappe af”
” Mit barn har frabedt sig at gå til nogen fritidsaktiviteter overhovedet. Dertil kommer, at vi også må aflyse legeaftaler på grund af udkørthed”
” Forenings livet og vores dejlige SFO er meget truet. Børnene meldes ud pga. lange skoledage, istedet går de hjem til tomme huse, ensomhed foran tv eller pc.”
” Måtte sige fritidsjobbet op pga lange skoledage. Super ærgerligt da der også er læring i fritidsarbejde”
” Hun vil gerne have et fritidsjob, men der er ikke tid til det.”

Om lektier:
” Jeg synes de lærer mindre end før”
” Der er vildt mange lektier – ca. en time om dagen”
” Lektier findes nu kun i skole regi – lektiecafe – vi har fuldstændig mistet følingen med hvordan det går.”
” i 7. klasse burde der være afleveringer med feedback. men de har ikke skrevet en eneste stil endnu.”
” læreren giver ikke svar retur, eleverne skal rette deres opgaver selv”
” Der er flere lektier, men mindre feedback”

Om inklusion:
” Lærerne har ikke tid til at forberede extra materiale til ham”
” Lektiecaféen er ikke nogen støtte, da der kun er to timer ugentligt – og der er kun én lærer til 24 elever.”
” Lærerne har ikke tid til at hjælpe.”
” Ofte sidder klassen alene mens læreren tager sig af disse elever”
” Med et stort fed streg under NEJ! Desværre ser jeg lærer der overhovedet ikke er gearet til at håndtere f.eks ADHD og autisme spektrum børn i de rammer med 24 børn i en klasse og fysiske rammer! Det er håbløst. Stakkels unger de får så mange nederlag og selvværdet skrælles af dem.”
” En kammerat med spisevægring har fået frataget hjælpen i spisesituationen.”
” Der er en dreng i min søns klasse, der ofte sidder og skriger i timerne….det er børnene vant til frown-humørikon – aner det ikke – desværre på bekostning af de øvrige børn – Jeg ved det ikke.”
” Jeg har en klar oplevelse af, der er for mange børn med særlige behov i samme klasse. Min datter oplever ofte, at hun skal være støtte for de andre børn fagligt/socialt i et omfang, der efter eget udsagn ”er for meget arbejde for mig”, og hun har i perioder følt sig ”stresset” (hendes egne ord). Klassen tæller 23 børn: en er ordblind, en har diabetes uden insulinpumpe, en er synshabdicappet og har også adfærdsmæssige problemer, en har ADHD el lign og skal fx sidde alene, 5 har dansk som 2.sprog”
” Der er flere, men særligt et barn er meget voldsom (slag, spark, kvælertag, trusler osv.). Lærerne gør, hvad de kan, men de har ikke ressourcerne.”

Om lærerfravær, vikardækning og faglighed i forbindelse med fravær:
”Når læreren er syg skal de sidde alene og arbejde selv. Skolen kalder det plan B”
”Unge vikarer der skal dække flere klasser”
”Det første reformår var fuldstændig kaotisk på hele årgangen.Et flertal af lærerne havde langtidssygemeldinger, og min datters klasse nåede at have over 50 forskellige vikarer i løbet af 2. klasse. Det går bedre nu efter et lærerskift, men der er stadig for mange vikartimer”
” De har KONSTANT vikar!! Ikke kun pga sygdom, men af alle mulige andre mærkelige grunde. Der er aldrig ordentlig vikardækning. Vikrarerne er altid meget unge (18-20 år) og har ingen erfaring! Vikartimerne går for det meste med at se ligegyldige film eller at lege/spille på IPAD (ikke undervisningsrelevante spil). Vikartimer ligger her uge på mellem 10-30% af undervisningstiden!! MEGET utilfredsstillende!!! Jeg fører status og vil klage over forholdene men aner knapt HVOR jeg skal klage :-(”
” Som psykiatrisk sygeplejerske og selv stress ramt ser jeg med alvor på at vi måske også her er ved at få en stress ramt lærer mere.”
” Oplever bla manglende undervisning i tysk pga lærer sygdom. Mit barn er ikke blevet undervist i tysk i 4 uger, og eksamen er lige om hjørnet”

Foruroligende undersøgelse fra Folkeskoleforældre