Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Gør understøttende uv til tolærertimer og få bedre inklusion – Folkeskoleforældre

Skoler og kommuner kan uden meromkostninger skabe bedre mulighed for inklusion ved at omlægge understøttende undervisning til to-lærertimer. Det bør undervisningsministeren opfordre til – særligt set i lyset af ny SFI-rapport.

En netop offentliggjort undersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at seks ud af ti inkluderede elever i folkeskolen savner hjælp og støtte i den daglige undervisning. Undervisningsminister Christine Antorini finder heldigvis rapportens konklusion bekymrende og siger, at hun nu vil dykke ned i tallene bag rapporten og diskutere det med forligskredsen og Kommunernes Landsforening.

Det er vi i Folkeskoleforældre meget begejstrede for at høre, da vi ved flere lejligheder har påpeget problematikken og bedt både minister, Folketing og kommuner om at tage problematikken alvorligt. Folkeskoleforældres holdning er fortsat, at inkluderede børn SKAL have den støtte, de har behov for – for deres skyld, men også for resten af klassen. Og ministeren har ganske ret i, at én af måderne til støtte kan være ekstra brug af to-lærerordning. Dog er det ganske dyrt for skoler og kummuner og foregår således sjældent i praksis…

Derfor er det helt oplagt, hvis Undervisningsministeren efter SFI-rapportens konklusion nu opfordrer skoler og kommuner til at gøre brug af skolereformens indbyggede og oplagte mulighed for to-lærerordninger. Vi har før foreslået det, og vi gør det gerne igen:

Uden meromkostninger kan kommunerne nemlig få to voksne i mange af klassernes faglige timer ved at konvertere understøttende undervisning til timer med to lærere/voksne i klassen. Hjemlen til dette findes i folkeskolelovens § 16 b, stk. 1. Det foregår ganske enkelt ved, at skolelederen ansøger kommunen om tilladelse, og at skolebestyrelsen udtaler sig om det, før tilladelse gives. Ordningen er primært tiltænkt indskolingen, men kan anvendes på andre klassetrin, hvis der er en særlig begrundelse. Og det må inklusion vel siges at være?

Det løser bestemt ikke alle udfordringer ved inklusion. Men det kunne være en start.
Vi ser frem til ministerens offentlige opfordring!

Undervisningsministeren har i et tidligere svar på et brev om dette fra Folkeskoleforældre skrevet, ”at vi fra politisk hold har taget de nødvendige skridt til at sikre en forsvarlig inklusion i folkeskolen”, men at der hovedsageligt er tale om ”enkeltsager”. Midlerne til den vellykkede inklusion var på daværende tidspunkt ifølge ministeren kompetenceudvikling af lærerne, indførelsen af den længere og mere varierede skoledag med bevægelse, understøttende undervisning og flere pædagoger i undervisningen. Samt ”at de frigivne ressourcer fra de segregerede specialundervisningstilbud bruges til at styrke den almindelige undervisning.”

Link til tidligere indlæg fra Folkeskoleforældre om inklusion.

Gør understøttende uv til tolærertimer og få bedre inklusion