Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Hvor meget kan skoledagen afkortes? – Folkeskoleforældre

Hvor meget kan skoledagen afkortes ved at benytte Folkeskolelovens §16b til at omlægge understøttende undervisning til to-voksentimer? Mange tror fejlagtigt, at skoledagen ikke kan gøres ret meget kortere. Men det kan den, hvis man omlægger det hele.

Her kommer et forsøg på en forklaring og beregning:

For at omlægge den understøttende undervisning (UUV) til to-voksentimer kræver det, at kommunalbestyrelsen i din kommune har vedtaget brugen af Folkeskolelovens §16b. Argumenterne for to voksne i klassen er dog mange, fx: bedre mulighed for reel inklusion, bedre muligheder for elevsamtaler og feedback, bedre muligheder for forskellige typer holddeling og specialundervisning, bedre mulighed for at tage på ture og realisere den åbne skole, at få fornuftig sammenhængende forberedelsestid for lærerne, kortere skoledage og mere fritid til børnene. Fortsæt selv listen af gode argumenter og tag kontakt til dine kommunalpolitikere, skolebestyrelse mfl. hvis de endnu ikke er overbeviste…

Der findes kun faglige timer og UUV

Kun faglig uv og uuvEfter 2015 findes der kun hhv. fagtimer og UUV. Der er lovmæssigt ikke længere noget, der hedder lektie-/studiecafé/faglig fordybelse. Det hænger sammen med at kravet om, at frivillig lektiecafe blev placeret sidst på dagen bortfaldt skoleåret 2015/16.

Det kan ses i Folkeskoleloven (§15, stk2), at alle timer, der ikke er fagtimer er UUV. Dvs. lektiehjælp og faglig fordybelse skal nu lægges i UUV-tiden.
I selve loven er alle pauser også medregnet i UUV, fordi UUV er al den tid, der ikke er fagtimer.
Man regner desuden i store træk med 1 times pause på en skoledag (det er derfor UVM fratrækker på opgivelserne til OECD, selv om pauser ikke eksisterer formelt).

I praksis betyder det…

December 2015 har Undervisningsministeren meddelt, at ”Understøttende undervisning kan klares på 1 time om ugen”. Det betyder, at skoledagen med Folkeskolelovens §16b (der muliggør, at kommunalbestyrelse/skoleleder kan omlægge timerne til to-voksentimer) og beregningerne med ca. 1 times pausetid om dagen + 1 times UUV-tid om ugen (som ministeren mener er nok), kan kortes helt ned til en skoledagslængde på:

  • kl. 8-13 i indskolingen
  • kl. 8-13:45 på mellemtrinnet
  • kl. 8-14 i udskolingen

…og samtidig overholdes lovens krav. (Se billede af excelark med udregninger over timetal ved reduktion her under samt og UVMs officielle timetalsoversigt nederst på siden).

timetal ved reduktion

Ovenstående er naturligvis gn.snittal og kan desuden bruges til øget fleksibilitet inden for rammerne 8-15.

Direkte anmodet om en vejledning omkring reglerne om konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen svarer UVM d.26 feb. 2016 følgende:
”Det vil være op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvilke situationer eller omstændigheder der kan begrunde, at en klasse – hvad enten der er tale om elever i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen – skal have en godkendelse efter lovens § 16 b.”

I Folkeskoleforældre mener vi, at der i princippet er gode pædagogiske og faglige grunde for alle klasser.

Forklaring på udregning:

Fra UVM’s hjemmeside:
“For at regne ud, hvor meget tid der er mulighed for at anvende til understøttende undervisning, skal der tages udgangspunkt i undervisningstidens samlede længde. Herfra trækkes minimumstimetallet for undervisningen i fagene for klassetrinnet, den tid, der skal afsættes til lektiehjælp og faglig fordybelse, samt pauserne på den pågældende skole (pausefrekvensen besluttes lokalt).” (Sektionen om “den tid der skal afsættes til lektiehjælp og FF” er jo nu kun historisk, men de har ikke rettet på hjemmesiden).

Så udregningen bliver:
Undervisningstidens samlede længde fratrukket minimumstimetallet er UUV, som så også inkluderer pauser. Og kravet fra UVM er i princippet kun 1 times UUV om ugen.

Samlet timetal (1200-1400 timer på alle klassetrin) – fagtimer + 1 time hver dag + en time om ugen.
Dvs. det årlige minimumstimetal fra UVM skemaet skal tillægges 240 timer ved et normalt skoleår (200 skoledage over 40 uger = + 240 timer på et skoleår (Ex…5.klasse 930 +240)).
På den måde bibeholder man 6 timer UUV om ugen, hvor af de 5 timer er pause.

Minimumstimetal UVM

 

Hvor meget kan skoledagen afkortes?