Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Kommunale besparelser kan tvinge skolen i knæ – Folkeskoleforældre

 Vi bruger allerede færre penge pr. elev pr. time end de lande, vi sammenligner os med. Oven i købet budgetterer halvdelen af kommunerne nu med at bruge færre penge pr. elev allerede fra næste skoleår og mange kommuner budgetterer med færre lærere og pædagoger. Folkeskoleforældre frygter en folkeskole helt i knæ.

”Folkeskolen lider i disse år under at skulle implementere en voldsomt underfinansieret folkeskolereform, og de varslede kommunale besparelser på folkeskoleområdet kan meget vel tvinge vores fælles skole helt i knæ, for hvordan skal skolerne dog levere kvalitetsundervisning under disse forhold?,” spørger formand for foreningen Folkeskoleforældre, Cecilia Lucia Fava.

Rekordhøjt timetal samtidig med lave omkostninger
Det er siden skolestart 2015 dokumenteret, at danske skolebørn har et rekordhøjt antal timer i løbet af et skoleforløb set i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er ydermere konstateret, at Danmark som konsekvens af den nye reform er et af de lande, der bruger absolut færrest penge pr. elev.

I folkeskolen.dk præsenteres vi fx for den foruroligende oplysning, at en dansk folkeskoleelev i dag koster 51 kr. pr. time – hvis vi sætter det højt og inkluderer prisen for elever på specialskoler – 58 kr. pr. time. Til sammenligning koster en finsk skoleelev 97 kr. pr. time, en norsk 107 og en svensk 92. I Luxembourg koster en elev 147 kr. pr. time, og vi skal have fat i lande som fx Tjekkiet, Ungarn og Estland for at ramme de omkring 50 kr., som vi er nede på i Danmark. Myten om verdens dyreste folkeskole, kan vi i hvert fald godt vinke farvel til i dag.

Besparelser på udgifter til elever, lærere, pædagoger og støtte
”Når det i 47 pct. af kommunerne forventes, at serviceniveauet på folkeskoleområdet målt i kroner pr. elev bliver forringet fra dette skoleår til næste skoleår, er det næsten ikke til at forestille sig, hvor vi skal ende,” siger Cecilia Lucia Fava.

30 pct af de adspurgte kommuner forventer at antallet af lærerstillinger falder mere end elevtallet kan begrunde. Dvs. færre lærere til det samme antal elever.
”At over halvdelen af landets kommuner samtidig – ifølge en undersøgelse foretaget af BUPL – vil skære på antallet af pædagoger i skolen, viser med tydelighed, hvilken fremtidens folkeskole vi skal har i vente. Det er en skrabet udgave solgt som et kvalitetsløft,” mener Cecilia Lucia Fava.

Oven i ser det ud til, at der i 26 pct. af kommunerne forventes en lavere standard for støtten til elever med særlige behov, der undervises i normalklasser til næste skoleår. Og 29 pct. af kommunerne forventer stigende klassekvotienter – altså endnu flere børn i klasserne.
”Det skriger til himlen, at man ønsker mere kvalitet i folkeskolen samtidig med, at man ikke bruger de nødvendige ressourcer. Dansk skolepolitik er efterhånden ved at udvikle sig til absurdteater,” mener Cecilia Lucia Fava.

For yderligere oplysninger kontakt
Folkeskoleforældre formand Cecilia Lucia Fava på tlf: 26290056 eller cecilia.lucia.fava@folkeskoleforaeldre.dk

Kilder:
http://www.dlf.org/media/7492174/analysenotat-kommunal-budgetsituation-for-2016.pdf
https://www.folkeskolen.dk/569329/velkommen-til-discountskolen
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2846576/hver-anden-kommune-vil-fyre-paedagoger/

Kommunale besparelser kan tvinge skolen i knæ