Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Nyhedsbrev oktober 2014 – Folkeskoleforældre

Kære medlemmer af Folkeskoleforældre

På trods af, at vi nu er en fjerdedel inde i det nye skoleår, er debatten omkring den nye reform og skolen ikke stilnet nævneværdigt af… heldigvis. I Folkeskoleforældre arbejder vi fortsat for en endnu bedre skole for vores børn og i bestyrelsen oplever vi, at der fortsat er stort behov for foreningen.

I medierne
Vi udsender løbende pressemeddelelser og debatindlæg om aktuelle emner mm. I mandags bragte Berlingske Tidende en kronik, hvor vi var medforfattere. Kronikken, der bl.a. skulle fungere som et opråb til vores folkevalgte politikere, var resultatet af et samarbejde mellem foreningens formand, Cecilia Lucia Fava, og flere interessenter omkring folkeskolen, heriblandt Brian Degn Mårtensson, der holdt et glimrende oplæg på vores generalforsamling. Se i øvrigt referat fra generalforsamlingen her.

Desuden blev Thomas Høi interviewet til artiklen “Kan man lege sig til bedre læring” , der blev bragt i Berlingske for nogle uger siden, og Charlotte Birk Bruun havde debatindlægget “Konkurrencestaten er en realitet” i Politiken.

Hjemmesiden
På vores hjemmeside poster vi jævnligt nye indlæg og pressemeddelelser omkring helt aktuelle områder. Det er desuden planen, at der løbende kommer mere indhold, links til forskning, holdninger og andet aktuelt stof op på hjemmesiden.

Her nogle links på den seneste måneds aktivitet:

Børn med særlige behov bør tælle for flere
Elevrødder eller visionsagenter?
Bring your own device er på kant med loven
Vores børn skal undervises af uddannede lærere
You shall not fear – den lige vej til forældrehjertet er frygt
Indeklimaproblemer skal tages alvorlige
Vi har ikke en folkeskole, vi har en konkurrencestatsskole
Et farvel til dansk skoletradition

Vi kan da også lige gøre opmærksomme på, at vi har oprettet et par debatfora til fri afbenyttelse på hjemmesiden, og skulle der være idé i at oprette flere, så gør vi bare det. De to fora ind til videre er: “Hvordan oplever du skolereformen?” samt “Hvilken slags skole ønsker du for dit barn?”.

Ny kampagne på Facebook og Twitter
Fra mandag d. 20. oktober sættes endnu en lille kampagne med deling af spots i gang. Denne gang med lidt færre spots og lidt længere mellem udsendelsen af de enkelte spots, så budskaberne i højere grad kan nå at bundfælde og blive delt. Kampagnen centrerer sig om nogle af de problemer, vi oplever, fylder mest hos børn og forældre. Vi deler på hjemmesiden samt på Facebook og Twitter og håber meget, at I vil dele videre…
I øvrigt er det en STOR hjælp for at udbrede kendskab til foreningen og vores holdninger, når I liker, deler og retweeter vores opslag mm. Følg os derfor meget gerne på Facebook og Twitter.

Hjælp med at skaffe flere medlemmer
Vi er nu godt 900 medlemmer i Folkeskoleforældre. Det er fantastisk! Men vi har behov for at endnu flere melder sig ind, så vi kan stå stærkere ift. at opnå politisk indflydelse – især når vi inden for en overskuelig fremtid nærmer os et folketingsvalg, hvor vi meget gerne skal have debatten omkring folkeskolens fremtid til at spille en stor rolle.
Vi håber derfor på, at I vil støtte op om følgende to tiltag for at øge vores medlemsskare:

1. Find 2 nye medlemmer:
Et medlemskab er jo aldeles gratis og uforpligtende. Hvis alle nuværende medlemmer hver finder 2 personer i sin omgangskreds/familie, der ikke lige har fået meldt sig ind, har vi lynhurtigt tredoblet vores medlemsskare. Hvert medlem tæller, og alle unge som gamle er meget velkomne.

2. Udsendelse af standard-skriv eller flyer via intra
Hvis du har lyst til at lave lidt “reklame” for foreningen, er du velkommen til at printe og omdele den flyer, vi tidligere har lavet eller kopiere nedenstående skriv og sende ud til de andre forældre i klassen/på årgangen via Forældreintra. Evt. vedhæftet vores logo. Men altså blot en mulighed…

Kære forældre i XXXXXX klasse
Har I hørt om foreningen Folkeskoleforældre?
I Folkeskoleforældre ønsker vi en bedre skole for vores børn end den, skolereformen lægger op til. Vi mener at skolereformen bygger på et snævert læringssyn, et fattigt dannelsessyn og et bekymrende børnesyn. Reformen er endda vedtaget uden at dokumentere, at den vil gøre vore børn dygtigere eller give dem mere trivsel. 

Folkeskoleforældre arbejder derfor tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med endnu bedre faglige og sociale forhold for børn.
Folkeskoleforældre er en forening for forældre til skolebørn samt andre, der ønsker at støtte foreningens formål. Læs mere om foreningen på www.folkeskoleforaeldre.dk

PS. Send gerne beskeden videre til andre klasser/årgange.
Mvh. XXXXXXX  / Folkeskoleforældre

Øvrige aktiviteter og konferencer
I bestyrelsen arbejder vi for tiden på at nedfælde vores politik og holdning til forskellige relevante områder. Dem vil vi anvende som grundlaget for vores videre arbejde, herunder vores samarbejde og lobbyarbejde med diverse politiske aktører, som er noget af det næste i vores arbejde, vi vil kaste os seriøst over.
Vores politik vil selvfølgelig ligge tæt op af det, vi allerede har beskrevet i vores program.

I slutningen af september deltog vi med en gruppe repræsentanter i SOPHIAs konference ”På bagkant af reformerne – på forkant med konsekvenserne”

I begyndelsen af oktober deltog vi med et par repræsentanter i konferencen ”Uddannelsedebatten” i Nr. Nissum.

I slutningen af oktober deltager vi med flere bestyrelsesmedlemmer i Trivselskonference v. UVM. Vi vil desuden deltage i del 2 af SOPHIA’s konference om værdikampen i folkeskolen og holder naturligvis øjne og ører åbne for andre konferencer inden for skoleområdet. Bl.a. overvejer vi deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni måned.
I løbet af vinteren er planen desuden at afholde møder med politikere og andre interessenter omkring skolen.

I bestyrelsen har vi også talt om muligheden for et landsmøde for Folkeskoleforældres medlemmer eller møder/workshops forskellige steder i landet. Mere om dette senere.

Mvh. Folkeskoleforældres bestyrelse

Nyhedsbrev oktober 2014