Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Pressemeddelelse: Afskaffelsen af frikvarterer er bekymrende – Folkeskoleforældre

Afskaffelsen af frikvarterer er bekymrende.

DR påviser i dag, at mindst 17 skoler i Danmark har erstattet de klassiske frikvarterer med læringsstyrede aktiviteter. Folkeskoleforældre frygter, at det betyder tab af barndom, selvstændighed og initiativ.

Undervisningsministeren bakker tilsyneladende op om afskaffelsen af frikvarterene og mener, at ”det er spændende, at man eksperimenterer med det”, som hun siger. Men i foreningen Folkeskoleforældre er vi ikke interesserede i ”spændende eksperimenter” i sig selv. Vi er interesserede i en velfungerende skole, der skaber faglighed og trivsel for vores børn. Og i den sammenhæng anser vi det som dybt problematisk, at flere skoler med den nye skolereform helt afskaffer frikvartererne.

I frikvarterene har børnene traditionelt haft mulighed for at lege sammen og selv bestemme, hvad indholdet af frikvarteret skulle være, leg, boldspil, hyggesnak osv. Det ser vi som en vigtig del af børnenes liv, som ikke bør undervurderes! Særligt set i den kontekst, at den længere skoledag allerede har gjort et betragteligt indhug i børnenes frie tid.,” forklarer Charlotte Birk Bruun, talsmand for Folkeskoleforældre.

Fremtrædende børneforskere som fx Erik Sigsgaard, Pernille Hviid mfl. har allerede tidligere udtrykt deres bekymring for børnelivet med en længere skoledag. Hvordan ser det så ikke ud, når børnenes sidste åndehul i skoledagen forsvinder?

Man kan desuden spørge sig selv, hvordan man som voksen ville have det med, at andre skulle bestemme indholdet af ens pauser og frie tid? Vi frygter, at konsekvensen af endnu et indgreb i børnenes frie rum til leg bliver at tab af selvstændighed og initiativ. For hvordan skal børn dog lære det, hvis voksne skal læringsstyre alt, hvad der sker i børnenes dagligdag?” siger Charlotte Birk Bruun, talsmand for Folkeskoleforældre.

Med frikvarterenes forsvinden mister børnene desuden nemt muligheden for leg og socialisering på tværs af klasser og årgange. Og børnene risikerer dermed at blive fastlåst i én bestemt rolle: elevrollen. Dermed får de i løbet af den længere skoledag – uden frikvarterer – ikke mulighed for at være sammen med kammerater i legens selvvalgte kontekst, hvor barnet måske kan vise, andre sider af sig selv sammen med andre end klassen.

At man på en skole har tilbud om legepatruljer kan være en udmærket mulighed, så længe børnene selv kan vælge, om de skal deltage eller ej. Men vi opfordrer kraftigt til, at både politikere og skoler holder fingrene fra at ville bestemme indholdet af børnenes frikvarterer” fortæller Charlotte Birk Bruun.

For flere oplysninger, kontakt Charlotte Birk Bruun på charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk, tlf: 22724054

Henvisning til DRs artikler om afskaffelse af frikvarterer:

Flere skoler kasserer elevernes frikvarterer

Antorini: Godt at skoler eksperimenterer med frikvarteret

Frikvarteret er en død sild i Dragør

Pressemeddelelse: Afskaffelsen af frikvarterer er bekymrende