Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Rapporter om skolereformen bringer dårlige nyheder – Folkeskoleforældre

Cecilia Lucia FavaSkolen lukker sig, fagligheden bliver mindre og variation i undervisningen må eleverne se langt efter. Ledelsesretten er endt oppe på kommunerne, skolerne mangler i høj grad kvalificerede lærere og 92 pct af lærerne mener ikke, at skolereformen vil forbedre de fagligt svage elevers læring. Det er konklusionerne i fire rapporter, som i dag offentliggøres af Undervisningsministeriet.

Foreningen Folkeskoleforældre, der har mere end 1.500 medlemmer, opfordrer til, at politikerne øjeblikkeligt erkender skolereformens fejl og mangler. Og at der rettes op på dem.
“Nu må det være slut med at postulere, at det går forrygende med skolereformen ude på skolerne. Det er tydeligt, at de problematikker, vi hører om fra medlemmer over hele landet, netop berører skoler over hele landet. Problemerne er ikke lokale eller sjældenheder. Nu må forligspartierne tage os forældre seriøst og ændre situationen,” siger formand for foreningen Folkeskoleforældre, Cecilia Lucia Fava.

Rapport fra KORA viser nedgang i undervisningskvaliteten
Færre elever bliver efter indførelsen af folkeskolereformen jævnligt undervist uden for skolen, tager på ekskursioner eller får besøg udefra i undervisningen, viser en rapport udarbejdet af KORA, der offentliggøres i dag.
Rapporten viser ligeledes et bekymrende fald i undervisningens kvalitet på stort set alle parametre. Rapporten sammenligner besvarelser fra foråret 2014 og foråret 2015. Essentielle parametre som fx fokus på faglighed, variation i undervisningen og undervisningsdifferentiering viser nedgang. Parametre, som vi ved har stor betydning for undervisningens kvalitet, og som forligskredsen gentagne gange har påstået ville opnå fremgang med reformen.
Ro og klasseledelse, feedback til eleverne samt brug af IT findes der ifølge undersøgelsen også mindre af i folkeskolen i dag.

Resultaterne kommer ikke bag på Cecilia Lucia Fava: “Vi forældre har sagt det længe. Lærerne har sagt det længe. Man kan simpelthen ikke hæve kvaliteten af undervisningen ved at skære forberedelse, putte flere børn ind i i forvejen alt for små klasselokaler, praktisk taget umuliggøre samarbejdet mellem lærere og pædagoger, inkludere uden at pengene følger barnet osv. Det eneste forligskredsen stort set har tilført folkeskolen er en lang og underfinansieret skoleuge,” siger hun.

Mangel på kvalificerede lærere og fald i pædagogisk ledelse
En undersøgelse fra SFI viser bekymrende tal omkring ledelse og undervisning på skolerne. 37 pct af de adspurgte skoleledere giver udtryk for, at manglen på kvalificerede lærere hæmmer en optimal undervisning. De tilsvarende tal fra 2011 og 2013 var hhv. 13 og 14 pct. Det er en stigning på hele 164 pct. De adspurgte ledere fortæller ligeledes om faldende autonomi ift. kommunerne. Lederne giver udtryk for, at kommunerne udøver en større regulering, end loven foreskriver. Tilmed viser undersøgelsen et signifikant fald af pædagogisk ledelse på skolerne.

“Det stemmer kun alt for godt overens med det, vi hører fra skoler landet over. Ubesatte lærerstillinger, ikke-kvalificerede vikarer, ledelser der ikke tør udvise fleksibilitet omkring stressede eller syge børns skolegang. Forhold der påvirker vores børn direkte i deres skolehverdag,” afslutter Cecilia Lucia Fava.
Hun opfordrer til, at politikerne får rettet op på reformen med det samme!

For yderligere oplysninger kontakt: Folkeskoleforældre formand Cecilia Lucia Fava på tlf: 26290056 eller cecilia.lucia.fava@folkeskoleforaeldre.dk

Kilder: De fire rapporter, som vi refererer til

  1. Den længere og mere varierede skoledag
  2. Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer med den nye folkeskole
  3. Skoleledelse
  4. Folkeskolereformen

 

Rapporter om skolereformen bringer dårlige nyheder