Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Referat generalforsamling Folkeskoleforældre 2014 – Folkeskoleforældre

Generalforsamling Folkeskoleforældre 14/9-2014
Valby Kulturhus
Dagsorden kan ses via linket.

Generalforsamlingen i Folkeskoleforældre blev, efter en kort præsentation af de 17 fremmødte medlemmer, indledt med et oplæg ved Brian Degn Mårtensson (BDM). BDM er Adjunkt, University Collage SJ, tidligere skoleleder, lærer og projektleder samt aktiv debattør i den danske skoledebat. Desuden far til tre børn – to af dem i folkeskolen.

BDM

Oplægget var en god kickstart og indgangsvinkel til en debat blandt de fremmødte om bl.a. behovet for dannelse og en bred faglighed, tests, undervisning/læring, samt en begyndende afklaring af foreningens holdning og videre arbejde.

Dagens bemærkning kommer dog ikke fra en forælder, men fra et barn til en af de fremmødte:
”Jeg får så meget viden, at jeg ikke kan huske halvdelen af det”…

Selve generalforsamlingen:
Ad 1) Ordstyrer: Charlotte Birk Bruun
Ad 2) Referent: Line Riiskjær Høi
Ad 3) Bestyrelsens beretning: Thomas Høi
Thomas berettede om, hvordan foreningen var begyndt primo august 2014 og det arbejde, der ind til nu er foregået: vedtægter, generalforsamling, logo, hjemmeside, kampagne, diskussioner på FB, medlemshvervning, pressemeddelelser, debatindlæg, kontakt og omtale i medier (aviser, tv, radio), breve til fx skolelederforeningen og børne- og ungechefernes forening mm.

Foreningens fremtidige arbejde forventes dreje sig om:
– Udarbejdelse af politiker/holdninger til forskellige områder
– Fortsat oplysning /debat om skolen samt fokus på problematikker vedr. skolereformen
– Strategiske overvejelser vedr. kommunikation og medlemshvervning
– Deltagelse i diverse konferencer
– Lobbyarbejde og samarbejder skal etableres
– Mere info og aktivitet på hjemmesiden (åbning af debatfora, blogindlæg, rådgivning/tips og idéer, links til forskning og øvrig skoledebat)
– Der foreslås desuden, at vi i foreningen afholder landsmøder/områdemøder, så der er mere tid til inspiration, diskussioner, politikafklaring mm. Der er også forslag om, at vi som forening markerer os ifht. høj faglighed i modsætning til tests (undervisning vs. læring).

Ad 4) Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer vedr. mulighed for indmeldelse via hjemmesiden samt præcisering af at afstemning på generalforsamling afgøres ved 2/3 flertal hos de fremmødte – vedtages.

5) Valg til bestyrelsen:
Cecilia Lucia Fava genopstiller og genvælges
Charlotte Birk Bruun genopstiller og genvælges
Line Bedin genopstiller og genvælges
Thomas Høi genopstiller og genvælges
Christian Wadskov stiller op og vælges
Iben Schovgaard stiller op og vælges
Helle Thormann Hartvigsen stiller op og vælges

Charlotte Johansen stiller op som suppleant og vælges
Line Riiskjær Høi stiller op som suppleant og vælges

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Cecilia Lucia Fava
Næstformand: Line Bedin
Kasserer: Charlotte Birk Bruun

Referat generalforsamling Folkeskoleforældre 2014