Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Skal der en syngende vælgerlussing til, før I lytter? – Folkeskoleforældre

Kære politikere bag folkeskolereformen

Det handler om børn - ikke om statistikker

Har det mon strejfet jer, at I har taget fejl med den skolereform? Det er der meget, der tyder på, for mange af os forældre oplever i praksis reformen som en forringelse for vores børn!

– Er vores ønsker og erfaringer ikke værd at lytte til? Er det ikke meningen, at I skal repræsentere folket? Og lave en skole for folkets børn? Hvad skal der til for, at I lytter til os?

Reformen har gjort skolen dårligere
Måske har I bidt mærke i, at hele 31% af forældre i en ny undersøgelse tilkendegiver, at skolen er blevet dårligere efter skolereformen?
Selv blandt skolebestyrelsesmedlemmerne, der har støttet jer i at indføre reformen, mener ca. 37%, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med de ændringer, som folkeskolereformen har medført for deres børn.
Andelen af forældre, der er direkte utilfredse med de lange skoledage er ligeledes steget til 35%. Dvs. at flere er blevet utilfredse, efter at deres børn i praksis har prøvet de længere dage.
Næsten halvdelen af lærerne mener, at det faglige niveau i timerne er faldet efter reformen. Knap 65% mener ligefrem, at det faglige niveau i mindre eller ringe grad stemmer overens med ambitionerne i folkeskolereformen. Og hele 76% af lærerne mener, at skolen er blevet dårligere efter reformen. Det var ellers dem, der skulle skabe det ønskede kvalitetsløft.

– Er dét ikke tal, der gør indtryk på jer, og som I mener, at I bør lytte til? Altså, hvis I virkelig ønskede, at vores børn blev dygtigere?

Tvungen lektiecafé er uønsket
I den forgangne uge kom det også frem, at hele 6 ud af 10 forældre ønsker, at lektiecaféen forbliver frivillig. Kun hver tredje forælder støtter jeres beslutning om, at alle børn skal gå i lektiecafé næste skoleår.
77 procent af lærerne mener i øvrigt, at børnene ikke får nok ud af at deltage i lektiehjælpen…

– Jamen, er dét så ikke tal, som I burde lytte til? I ved godt, at det er forældrenes børn, ikke?

Fritidstilbudene er blevet ringere
Ifølge BUPL går der som konsekvens af reformen omkring 20.000 færre børn i fritidsinstitutioner nu end sidste år. Særligt de børn, som er mest udsatte bliver meldt ud. 73% af pædagogerne mener faktisk, at kvaliteten i landets fritidsinstitutioner er blevet dårligere som følge af skolereformen.
Oven i det taler mange idrætsforeninger om faldende medlemstal. Børnene har ikke tid eller overskud efter en lang skoledag og evt. bustransport i hver ende af skoledagen, som mange børn i landområderne fx har.

– Har de tal og forringelser ingen betydning for jer? Det har de for børnene!

Rekordmange børn på privatskole
Folkeskolereformen ser heller ikke ud til at have bremset strømmen af elever fra folkeskoler til privatskoler. Her opleves tvært imod stigende søgning og der ansøges om oprettelse af nye private skoler som aldrig før. I år skønner kommunerne, at 17 procent af skoleeleverne vil gå i privat- eller friskole, hvilket er den højeste andel nogensinde.

– Gør de tal ikke indtryk på jer? Var det ikke meningen, at folkeskolen skulle være attraktiv og tiltrække flere børn?

Flere børn har det svært med at gå i skole
Måske gør det så indtryk på jer, at flere forældre til inklusionsbørn oplever, at de lange skoledage er uoverskuelige for deres børn? Landsforeningen Autisme melder fx om massive problemer med skolevægring. Måske gør det indtryk på jer, at skolepsykologer fortæller om, at de pga. længere skoledage ser voldsom vækst i antallet af børn, som er holdt op med at gå i skole eller bruger alle deres kræfter og al deres energi på at komme i skole og klare skoledagen? Nej, heller ikke?

I ved godt, at der er valg om lidt, ikke?
I er altså nødt til at kigge den reform grundigt efter i sømmene og indgå i en dialog med andre end jer selv om, hvordan vi skaber en god skole for vores børn!

Venlig hilsen, bestyrelsen i forældreforeningen Folkeskoleforældre

Skal der en syngende vælgerlussing til, før I lytter?