Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Skolen har brug for sikret forberedelsestid – Folkeskoleforældre

I weekenden indgik Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening en overenskomstaftale. Som forældre kan vi umiddelbart være tilfredse med, at vores børns skoleforløb ikke pt. ser ud til at skulle brydes af endnu et konfliktforløb. Men ser vi nærmere på den indgåede aftale, oplever vi desværre langt fra, at den medvirker til at sikre en velfungerende folkeskole.

Den indgåede aftale imellem DLF og KL er nemlig mest af alt en hensigtserklæring. Den sikrer ikke, at lærerne har tilstækkelig forberedelsestid til undervisningen af vores børn. Den sikrer ikke en forsvarlig kvalitet i undervisningen. Den sikrer ikke, at folkeskolen er folkeskole med lige muligheder, fordi det stadig er overladt til de enkelte kommuner at leve op til “hensigtserklæringer” frem for en sikring af minimumsressourcer til alle parter – både lærere, pædagoger, skoleledere og andre interessenter for at kunne tilbyde en ordentlig folkeskole

Dét ærgrer os, for vi ønsker i den grad en god folkeskole og en velforberedt kvalitetsundervisning for vores børn!

Efter forrige års lockout og indførelsen af skolereformen har der været stor forskel på, hvor mange ressourcer de enkelte kommuner vælger at bruge på folkeskolen og på tiden, lærere får til at forberede undervisningen. I mange kommuner har det dog ind til nu været underprioriteret. Den indgåede aftale giver grønt lys for at fortsætte ad det spor. Vi mener, at det efterlader stor usikkerhed om, hvordan de enkelte kommuner og skoler for fremtiden vil arbejde med implementering af en i forvejen underfinansieret skolereform og med at skabe en fungerende folkeskole for eleverne. Især fordi kommunerne er hårdt presset økonomisk, og mange kommuner det kommende år skal spare yderligere på skoleområdet. Dermed er der en reel risiko for, at den indgåede aftales hensigtserklæringer enten ikke vil blive benyttet, eller at der skal hentes yderligere uuddannet personale ind i skolerne for at opfylde folkeskolereformens krav om timetal. Kort sagt: at nogle kommuner ender med at tilbyde discountløsninger.

Konsekvensen bliver for os at se dalende kvalitet i folkeskolen. Præcis det modsatte af, hvad vi som forældre ønsker for vores børn!

Skolen har brug for sikret forberedelsestid