Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Underfinansieret skolereform svækker fagligheden – Folkeskoleforældre

I øjeblikket ses det tydeligt, hvad en underfinansieret og fejldisponeret skolereform gør
ved vores børns skolegang: den svækker fagligheden. I Folkeskoleforældre ønsker vi, at fokus i stedet rettes mod ordentlig faglig undervisning!

“Forældre landet over fortæller for tiden om øget sygemelding blandt deres børns lærere og skolepædagoger. De fortæller, at mængden af opgaver og stile reduceres eller rettes af andre elever, om at skoleskemaer skifter i en uendelighed, om at inkluderede børn holdes hjemme for at skåne dem for de lange dage, om gentagende lektioner uden lærere, om tilbagevendende tegnefilm-visning som ren opbevaring, og om at valgfag reduceres til hobby-beskæftigelse. Alt sammen som konsekvens af skolereformen. Men det går ud over skolens kerneopgave: undervisningen. Noget vi som forældre ikke stiltiende kan blive ved med at acceptere. Det står desuden i skærende kontrast til undervisningsministerens løfte om, at reformen vil give vores børn et fagligt løft. Vi ser desværre det stik modsatte”, fortæller Charlotte Birk Bruun fra forælderforeningen Folkeskoleforældre.

Som forældre ønsker vi naturligvis god undervisning til vores børn. Men i Folkeskoleforældre mener vi, at god undervisning kræver veluddannede og velforberedte undervisere. Undervisere, der har tid til at rette vores børns opgaver. Undervisere, der ser og kender vores børn og ved, hvordan de skal undervises for at lære bedst. Men undervisning er et kompliceret felt. Det ser vi især, når undervisningen ikke fungerer, når undervisererne ikke har den fornødne uddannelse, tid eller kendskab til vores børn. Når skolen reduceres til opbevaring.

I Folkeskoleforældre mener vi, at kommuner og folketinget må tage ansvar nu. Den gode undervisning skal sikres og det kræver, at lærerne får tid til at tilrettelægge undervisningen, og de enkelte skoler sikres ressourcer og råderum til at løfte skolens opgave ordentligt.

“Man kan fx skabe basis for ordentlig faglig undervisning ved at give mulighed for dispensation af reglerne om skoleuger på 28, 30 og 32 timer. En stor del af disse timer er nemlig ikke fagundervisning. I stedet kan man så sikre sig, at det faglige minimumstimetal på 19, 23 og 24 timer bliver overholdt. Så kan skoler og kommuner selv vurdere, hvor mange ressourcer der kan afsættes til pauser, yderligere faglig undervisning og understøttende undervisning. Ordentlig faglig undervisning bør være første prioritet, ” forklarer Charlotte Birk Bruun.

Henvisninger/links:
Lærerne har ikke forberedelsestid nok
Skolereform kritiseres for at have stjålet tid fra skriftlige opgaver
Børnene dropper fritidsaktiviteter pga. lange skoledage
Lange skoledage går ud over handicappede børn
Pædagoger oplever øget sygefravær pga. skolereform 
Tabel over faglige timer og andet tid i den nye folkeskolereform

For yderligere information kontakt Charlotte Birk Brun på mail: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk eller tlf: 22724054

Underfinansieret skolereform svækker fagligheden