Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Vi har ikke en folkeskole. Vi har en konkurrencestatsskole. – Folkeskoleforældre
Af Charlotte Birk Bruun

En folkeskole er folkets skole – en nødvendighed i et land med folkestyre. Folkestyre forpligter på den måde, at befolkningen skal være uddannet og dannet, for at demokratiet kan opretholdes. Med dannet forstås, at man har fået indsigt og viden, der gør en i stand til at tage velovervejede og velbegrundede valg. En skole i et folkestyre skal derfor sigte mod at sætte sine elever fri. Fri til at tænke og handle med fornuft. Dette indebærer, at eleverne ses som havende en værdi i sig selv, de er ikke et middel, men et mål. Deres dannelse er målet.

I konkurrencestatens skole ser man eleverne som et middel til at nå et mål, et mål om at vinde konkurrencen. I konkurrencestaten skal eleverne blive så dygtige, de kan til at vinde konkurrencer, de skal kunne konkurrere i færdigheder og viden på internationalt plan. Eleverne skal uddannes til at være et godt produkt – Danish design, når det er bedst.

Folkeskolen og folkestyret var baseret på et ideal, en vision, en drøm om det gode samfund, der hviler på den demokratiske samtale. Konkurrencestaten og dens skole er styret af frygt, frygten for ikke at slå til, frygten for at tabe. Et samfund og en skole baseret på frygt er ikke et godt sted at være, og det er ikke noget at udsætte børn for. Vi er nødt til at holde op med at handle ud fra frygt. Vi skal handle ud fra overbevisning. En overbevisning om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at vores børn bliver hele mennesker.

 

Vi har ikke en folkeskole. Vi har en konkurrencestatsskole.