Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Vores børn kan ikke vente – KL og regeringen må tage ansvar for arbejdsforhold – Folkeskoleforældre

Sygemeldingerne blandt lærere er steget markant i indeværende skoleår — reformen og arbejdstidloven ser ud til at være den helt store synder. Det får desværre store konsekvenser for vores børns dagligdag. Derfor må de ansvarlige politikere og KL på banen nu og forbedre forholdene ude på skolerne i stedet for at bagatellisere problemstillingen og se tiden an.

I Foreningen Folkeskoleforældre finder vi det stærkt kritisabelt, at fremtrædende aktører som professor Niels Egelund og Michael Ziegler bagatelliserer problematikken vedrørende lærernes sygefravær til en kombination af en “protestaktion” og en problematisk omstillingsproces. Både Niels Egelund og Michael Ziegler har tilsyneladende meget lidt forståelse for, at dette ikke alene drejer sig om lærernes arbejdsforhold og arbejdstidsloven. Flere af de ansvarlige politikere ser heller ikke ud til at fatte alvoren i situationen.

I forbindelse med udtalelserne er det forstemmende at høre, at der overhovedet ikke nævnes de personer, folkeskolen drejer sig om: Børnene.
Uanset hvilke årsager der lægges til grund, er det børnene, der mærker effekten af reformen, inklusionsloven og læreres samt pædagogers sygefravær direkte på egen krop.
Det er børnene, der betaler prisen for reformens implementering og ”indkøringsproblemer”. Problemer der tilsyneladende er kalkuleret med fra KL’s side. Dog uden en plan for at tage hånd om de børn og voksne, der ender med at betale prisen.
Det er vores børn, der oplever mistrivsel, reduceret læring og en kaotisk skole uden stabile voksne.

Hovedproblemerne omkring reformen opstår bl.a. i forbindelse med den måde, der implementeres i kommunerne. Da Niels Egelund kontinuerligt har foretaget fejlskøn i forbindelse med sine anbefalinger og som professor har bevæget sig langt ud over sit kompetenceområde – specialpædagogik – og i mange år udtalt sig som ekspert på områder, han ikke er kompetent inden for, er hans vurdering af årsagerne til lærernes sygefravær udelukkende et udtryk for hans mening som lægmand. Endnu en gang er vi vidner til, at Niels Egelund misbruger sin titel til skade for folkeskolen og børnene.
Det dur ikke, at vores børn hører deres lærere beskrevet som sure, dovne og trodsige af en professor. Det er særdeles uhensigtsmæssigt.

Michael Ziegler sidder i den private organisation KL og som repræsentant for Tåstrup Kommune. Han skal derfor betragtes som en repræsentant for de kommuner, der fra næste år vil skære betragtelig på folkeskolen. Hans udtalelser skal læses ud fra denne kendsgerning.
Der er derfor i allerhøjeste grad tale om et partsindlæg fra en kommunal arbejdsgiver, der yderligere prøver at formindske indtrykket af KL’s indflydelse i de enkelte kommuner.

Foreningen Folkeskoleforældre finder det yderst bekymrende, at repræsentanter for organisationer, der har været med til at udforme og opstille kravene til både folkeskolereformen og implementeringen i de enkelt kommuner, vælger at henføre årsagerne til lærerne ude på skolerne.
Årsagerne til det stærkt forringede arbejdsmiljø skal findes i de begrænsninger, der bliver lagt i de enkelte forvaltninger, og den rådgivning de får fra KL i den forbindelse.
Der er flere kommuner, der har valgt at gå imod KL’s anbefalinger. Her har lærerne større mulighed for at varetage deres arbejde forsvarligt, hvilket betyder bedre undervisning, mere tid til børnene og et bedre arbejdsmiljø.

Derfor er opfordringen fra Foreningen Folkeskoleforældre til regeringen og KL:
Smøg ærmerne op og kom i gang med at forbedre forholdene ude på skolerne. Vores børn betaler en alt for høj pris for den manglende ansvarlighed, I lægger for dagen.
En oplagt løsning her og nu er at give dispensation for reglerne om skoleuger på 28, 30 og 32 timer og i stedet sikre sig, at det faglige minimumstimetal på 19, 23 og 24 timer bliver af god kvalitet. Så kan skoler og kommuner selv vurdere, hvor mange ressourcer der kan afsættes til pauser, yderligere faglig undervisning og understøttende undervisning.

For yderligere information kontakt Folkeskoleforældres næstformand Charlotte Birk Bruun på mail: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk eller tlf: 22724054

Giv Dispensation

Vores børn kan ikke vente – KL og regeringen må tage ansvar for arbejdsforhold