Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Vores børn skal undervises af uddannede lærere – Folkeskoleforældre

Skoler rundt om i landet, har fejlfortolket folkeskoleloven og benytter pædagoger fra skolens SFO som fagundervisere i fx musik, billedkunst, kristendom, idræt og engelsk. Dette tager vi i Foreningen Folkeskoleforældre kraftigt afstand fra.

“Eleverne i folkeskolen skal ikke spises af med, at personale fra SFO’en, der tilfældigvis er gode til at spille på en guitar eller male, bliver sat til at varetage deres undervisning. At være dygtig til at undervise i et fag, handler om mere end selv at kunne det. Det vigtigste er faktisk, at man er en dygtig formidler og at man ved, hvordan man lærer fra sig, også i forhold til de børn, der har vanskeligheder. Det er lærere uddannet til at kunne varetage, og en sådan uddannelse er den primære garanti for, at vores børn får en ordentlig undervisning,” forklarer Charlotte Birk Bruun, bestyrelsesmedlem i Foreningen Folkeskoleforældre. Hun mener, at hvis fagligheden skal øges i folkeskolen, så nytter det ikke noget, at vi sætter folk uden en læreruddannelse eller tilsvarende til at undervise vores børn.

Men med den nye skolelov, har man åbnet for muligheden for, at pædagoger kan varetage afgrænsede undervisningsopgaver i indskolingen (§29a). Men det pointeres netop i bemærkningerne til lovteksten at der “Ved afgrænsede undervisningsopgaver forstås, at en pædagog fx ikke efter den foreslåede bestemmelse vil kunne varetage undervisningen i et helt fag gennem et helt skoleår.” (s. 55 i bemærkninger til nr. 69)
”Den lov skal skolerne selvfølgelig overholde! Alle skolens fag skal naturligvis varetages ligeværdigt, de skal tages seriøst og fagligheden skal være i top,” pointerer Charlotte Birk Bruun, der gerne byder pædagogerne velkommen i skoledagen som en ekstra ressource men ikke som fagundervisere.

Andet steds i bemærkningerne til lovteksten gives der mulighed for, at der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag (§28, stk. 2). Denne del af lovteksten er ikke ændret i forhold til den tidligere lov, og det gælder derfor stadig at: “De pågældende kan ikke tillægges generel undervisningskompetence og kan kun undervise i det eller de fag, som de særlige kvalifikationer relaterer til.” Og det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere den pågældendes kvalifikationer. (s. 18 i bemærkning 2.4).

”Muligheden med at ansættes personer til undervisning i et fag, bør derfor naturligvis kun tages i brug, hvis det ikke har været muligt at besætte stillingen med en lærer med linjefagskompetence i faget. Med muligheden, for at pædagoger eller andre uden en læreruddannelse varetager dele af undervisningen, har man åbenbart fået åbnet for en bovport, som skoler benytter til at skrue ned for fagligheden. Den port skal lukkes hurtigst muligt,” opfordrer Charlotte Birk Bruun.

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovtekster/140321%20L51_som_fremsat.ashx

http://www.folkeskolen.dk/549725/naestved-skoleleder-tager-ansvaret-for-sfo-paedagogers-undervisning

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/paedagoger-underviser-ulovligt-i-folkeskolerne

http://www.bupl.dk/presse/pressemeddelelser/skolechefer_paedagoger_skal_vaere_paa_alle_klassetrin_i_skolen?OpenDocument

For yderligere oplysninger kontakt: charlotte.birk.bruun@folkeskoleforaeldre.dk , tlf: 22724054

Vores børn skal undervises af uddannede lærere