Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Vores børns trivsel er målet – ikke midlet – Folkeskoleforældre

Af Folkeskoleforældres formand, Cecilia Lucia Fava 

Skolens opgave er at uddanne vores børn. Meget kort, handler uddannelse om, hvordan man i samspil med andre mennesker kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt. I den retorik, der udgår fra folkeskolereformens idégrundlag, ser vi desværre, at vores børns trivsel er reduceret til blot at være et middel for “optimeret læring”. Trivsel er et vigtigt grundlag, når man skal lære noget, men hvis vi kun tænker trivsel som middel og ikke som mål i sig selv, så funktionaliserer vi vores børns psykiske velvære i en sådan grad, at vi helt kan miste blikket for, hvad det vil sige at have det godt, føle eget værd og have sig selv med i samspillet med andre mennesker. Vores børn skal trives, fordi deres nutid har en værdi i sig selv. Og fordi det er vores allesammens ansvar at sørge for, at deres barndom er præget af følelsen af selvværd, gå-på-mod og virkelyst.

I skolen skal vores børn opleve nærvær, tryghed og omsorg fra de voksne, der er sammen med dem. Nærvær kræver tid, tryghed kræver forudsigelighed, og omsorg kræver voksne med overskud til alle børn, også – eller især – når tingene bliver så svære, at frustrationerne spænder ben for dem. De professionelle voksne, der skal være med til at fylde vores børns hverdag med nærvær, tryghed og omsorg, skal have reelle muligheder for at leve op til denne store opgave. Det vi oplever ude på skolerne – som en direkte konsekvens af de forhold vores børns lærere og pædagoger arbejder under – er et miljø fuld af utryghed, uforudsigelighed, stress, frustrationer, uforberedt undervisning, skemaændringer, sygemeldt personale, børn med psykosomatiske reaktioner som fx hovedpine eller mavepine og psykiske reaktioner som fx tristhed, modløshed og i visse tilfælde angst. Det er psykisk mistrivsel for alle parter.

I skolen skal vores børn trives med det faglige arbejde. Den form for trivsel kan understøttes på flere forskellige måder. Nogle gange kan det være godt at vide, præcis hvad man skal. Nogle færdigheder er meget konkrete, og opgaven har måske kun en løsning. Men vi må ikke glemme, at der kan være meget forskellige veje hen til den løsning. Den lige vej er ikke altid den, man lærer mest af, eller den, man husker med størst glæde.
Mange af de ting, vores børn skal lære i deres skoletid, har ikke et entydigt facit. Mange ting, kan vi ikke engang måle. Vejene mod det, der skal gøre vores børn vidende, handlende, selvstændige, eksperimenterende, kritiserende, afvejende, værdisættende, reflekterende og samarbejdende er ikke entydige, ikke korte og bestemt ikke forudsigelige. Der er en risiko for, at den læringsmålstyrede undervisning fokuserer for meget på den lige, ensrettede vej. Skal vores børn gå igennem deres skoletid med skyklapper for øjnene og udelukkende stile mod nationalt definerede færdigheds- og vidensmål, risikerer vi, at vi tager lysten fra dem og gør skolearbejdet til en sur pligt, der hurtigst muligt skal overståes.

I skolen skal vores børn have positive og givende relationer til andre børn. Disse relationer skal bl.a. understøttes i undervisningskonteksten samt i sammenhænge, hvor børnene danner og udvikler relationer uden indblanding fra voksne. Den første del kræver lærere, der har kompetencer, tid og rum til at opbygge et klasse-/skolemiljø, hvor diversitet, kommunikation og samarbejde værdsættes og prioriteres. Det næste kræver tillid. Tillid til at vores børn – uden voksenstyring – afprøver, udfordrer og bygger videre på de værdier, vi som forældre forsøger at overdrage til dem.

Trivsel er bærende relationer jævnaldrende såvel som voksne. Trivsel er tid og rum til fri leg. Det er samværet med professionelle lærere, der har rammerne og ressourcerne til at udføre pædagogisk og didaktisk funderet undervisning. Voksne der har det daglige overskud, det kræver, at tage hånd om hvert enkelt barn. Trivsel er faglige udfordringer, der tager udgangspunkt i børnenes liv, deres interesser og deres nysgerrighed. Det er rum for tanker – både spørgsmål og svar – der ikke er prædefinerede og lukkede. Måske dukker der spændende og anderledes ting op på vejen. Dem kan børnene let selv finde på….hvis de får lov. Det handler om vores børns trivsel. Og den har en værdi helt i sig selv.

Vores børns trivsel er målet – ikke midlet